Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

7062 027a
Reposted fromfakinszit fakinszit
2638 2ae3 500
Reposted fromfakinszit fakinszit
2498 7af6
Reposted fromfakinszit fakinszit
3428 1feb 500

lauraociepa:

HIRO #48

Reposted fromfakinszit fakinszit
2840 610d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialechatnoirr lechatnoirr
eatit
0388 f2d2
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaolololo olololo
eatit
6096 a650
Reposted fromscorpix scorpix viaolololo olololo
3719 84b6 500

kulturtava:

C Blok

Reposted frommartinini martinini viaolololo olololo
eatit
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viaolololo olololo
eatit
0574 8188
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viaolololo olololo
4683 5bc9 500
Reposted fromerial erial vialechatnoirr lechatnoirr
eatit
7135 daa2
Reposted fromfor-witches for-witches vialechatnoirr lechatnoirr
7954 85c5 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
5930 04c6 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialechatnoirr lechatnoirr
eatit

Igły sosnowe pachniały i krople, spadając z gałęzi i liści na zbutwiały dach werandy, stukały cicho, jak gdyby rozmawiały. Stukanie było coraz gęstsze i zmieniało się od czasu do czasu w jednolity szmer, który potem znowu ustawał i znowu wracał, jak pasaż jakiś w beznamiętnym utworze muzycznym.

-  Jarosław Iwaszkiewicz

Reposted fromlechatnoirr lechatnoirr
eatit
8741 9a6f
Reposted fromviolett violett vialechatnoirr lechatnoirr
eatit
Najdroższy,
To pewne, znowu ogarnia mnie szaleństwo. Czuję, że nie możemy przejść razem przez ten straszny czas. I tym razem nie wyzdrowieję. Zaczynam słyszeć głosy, i nie mogę się skoncentrować. Więc robię to, co wydaje się najbardziej odpowiednie. Dałeś mi całą możliwą radość. Byłeś tak bardzo, jak tylko ktokolwiek mógłby. Nie wierzę, by dwoje ludzi mogłoby być bardziej szczęśliwych, dopóki nie pojawiła się ta straszna choroba. Nie mogę już dłużej walczyć, wiem że psuję twoje życie, że beze mnie mógłbyś pracować. I będziesz, wiem. Widzisz, nawet nie potrafię tego poprawnie napisać. Nie mogę czytać. Co chcę powiedzieć, to to, że zawdzięczam ci całą radość mojego życia. Byłeś niewiarygodnie cierpliwy i niezwykle dobry. Chcę powiedzieć – wszyscy to wiedzą. Jeśli ktokolwiek mógłby mnie uratować, byłbyś to ty. Wszystko mnie opuściło prócz przekonania o twojej dobroci. Nie mogę dłużej psuć twojego życia.
Nie wierzę, by dwoje ludzi mogło być bardziej szczęśliwi niż my.
- Virginia Woolf, Pokrewne dusze, listy
Reposted fromlechatnoirr lechatnoirr

June 15 2015

eatit
1672 3f9f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
eatit
4595 deb6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
eatit
4820 b5e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl